wdrożenie | SkillTech

Dlaczego programy realizowane w oparciu o rozwiązania Skillsoft się udają?

Warunkiem sukcesu każdego programu opartego na rozwiązaniach on-line jest nie tylko dobór treści, ale również wdrożenie odpowiednich działań wspierających proces uczenia w organizacji.
Nasi specjaliści wspierają firmy na każdym etapie wdrożenia programu w oparciu o Learning Growth Model by Skillsoft i zasady 4 bloków udanego wdrożenia.

Ścisła współpraca pomiędzy SkillTech/Skillsoft i klientami, stały monitoring postępów i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem niejednokrotnie przełożyły się na zwiększone zainteresowanie programem i zwiększenie kompetencji pracowników naszych klientów.

Udane wdrożenie - Jak możemy Ci pomóc?

Współpracując z nami możecie Państwo liczyć na profesjonalne wsparcie wdrożenia szkoleń on-line. Nasza pomoc obejmuje:

 • analizę potrzeb edukacyjnych
 • określenie koncepcji nauczania (cele, kryteria sukcesu, dobór narzędzi ewaluacyjnych)
 • dobór treści edukacyjnych do potrzeb organizacji wg jej wytycznych i w oparciu o matrycę kompetencji Skillsoft
 • wsparcie działu HR w zakresie przygotowania indywidualnych ścieżek szkoleniowych pracowników
 • projektowanie i prowadzenie programów pilotażowych
 • przygotowywanie planu wdrożenia programu szkoleniowego opartego na rozwiązaniach Skillsoft wg metodyki Learning Growth Model©
 • nadzór nad przebiegiem procesu wdrożenia
 • monitorowanie aktywności użytkowników szkoleń
 • wspieranie komunikacji z użytkownikami
 • zapewnianie stałej pomocy technicznej
 • przygotowywanie raportów aktywności użytkowników
 • przygotowywanie raportu śródrocznego i końcowego w postaci Executive Summary wraz z wliczeniem zwrotu z inwestycji (ROI)

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów zarówno w obszarze umiejętności „miękkich” jak i w sektorze IT. Mamy za sobą udane wdrożenia w firmach działających w obszarze bankowości i finansów, ubezpieczeń, usług medycznych, mediów, FMCG i wielu innych. Dla każdej z tych firm przygotowaliśmy unikatowy program dostosowany do jej indywidualnych potrzeb.

Podstawą naszych działań jest model: Learning Growth Model by Skillsoft. Opisuje on rozwój e-learningu w organizacji, wskazuje ścieżki podstępowania, pozwala ocenić postępy programu w odniesieniu do benchmarków. Model też podpowiada, jakie działania powinny podjąć poszczególne działy organizacji, aby elearning stał się nieodłącznym elementem budowania wiedzy, przekładał się na pozytywny business impact i zamiast kosztu zaczął być postrzegany jako inwestycja.

Profesjonalne wsparcie wdrożeń programów on-line