Skillsoft Aspire Journeys

Głównym wyzwaniem przed którym stają dziś organizacje na całym świecie jest konieczność ciągłego podnoszenia umiejętności i poziomu wiedzy w ślad za gwałtownym rozwojem nowych technologii i zmian na globalnym rynku.
Stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji w IT od dawna jest już rzeczą oczywistą, a możliwość zapewnienia wsparcia specjalistom chcącym stale się rozwijać jest jedną z głównych kart przetargowych w walce o pracownika. Na rynku liczą się dziś ludzie, którzy posiadają konkretne kompetencje i zestaw umiejętności pozwalający im wykonywać zadania efektywnie, a nie Ci z najdłuższym stażem pracy. Bardziej niż kiedykolwiek w cenie jest umiejętność budowania ścieżki kariery dla profesjonalistów IT, którzy wciąż chcą się liczyć na rynku pracy.

Skillsoft Aspire Journey stanowi odpowiedź na pytanie, jakie szkolenia muszę ukończyć, aby być przygotowanym do mojej wymarzonej pracy. Spośród kilkuset kanałów tematycznych dostępnych na naszej platformie szkoleniowej nasi specjaliści wybrali te, które naszym zdaniem najlepiej wyposażą uczących się w narzędzia potrzebne do realizacji zadań w nowej roli.

Skillsoft Aspire Journey to zestawy szkoleń i ćwiczeń w języku angielskim ułożonych w logiczną całość, które metodycznie, krok po kroku pozwalają specjalistom przejść od poziomu podstawowego do wysokozaawansowanego. Każda ścieżka zawiera szkolenia, laboratoria wirtualne, video i książki, które pomogą uczącym się osiągnąć pożądane kompetencje poświadczone certyfikatem.


Aspire Journey Model

Cała ścieżka opiera się na 4-elementowym cyklu powtarzanym na kolejnych etapach nauki.

 1. Określenie kluczowych funkcji i wyzwań, z którymi musi poradzić sobie uczący się w chwili obecnej, jak i tymi, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć w nowej pracy.
 2. Przejście zaprojektowanych ścieżek w proponowanej kolejności, wykonanie ćwiczeń i zaliczenie testów.
 3. Przećwiczenie nowych umiejętności w kontrolowanym środowisku w oparciu o gotowe scenariusze działań. Laboratoria wirtualne Skillsoft
 4. Certyfikat – zaliczenie testu końcowego na poziomie co najmniej 70% i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie danego etapu nauki.

Analizując trendy opisujące zachowanie użytkowników na naszych platformach szkoleniowych i współpracując ściśle z klientami na całym świecie Skillsoft wyselekcjonował najlepsze materiały szkoleniowe i ułożył je w ustrukturalizowaną ścieżkę rozwoju. Ścieżki zawierają od około 30 do 90 godzin szkoleń, laboratoriów, baz pytań certyfikacyjnych i testów.

Do tej pory ukazały się następujące ścieżki

Blockchain

 • Application Developer to Blockchain Solutions Architect

Cloud

 • DevOps Engineer to Cloud Architect
 • Network Security Programmer to CloudOps Security Architect

Data / ML / AI

 • AI Apprentice to AI Architect
 • Data Analyst to Data Scientist
 • ML Programmer to ML Architect

DevOps

 • Automated Testing with Selenium
 • DevOps Engineer to Cloud Architect Enterprise
 • Developer to Software Architect
 • Enterprise Development to DevOps Engineer
 • Software Tester to DevOps Automated Tester

PM

 • Software Project Analyst to Senior Software Project Manager
 • Software Project Lead to Advanced Scrum Master

Security

 • Network Security Specialist to CloudOps Security Architect
 • Penetration Tester to SecOps Engineer
 • Programmer to Secure Agile Programmer
 • Security Analyst to Security Architect

Software Craftsmanship

 • Apprentice Developer to Journeyman Developer
 • Automated Testing with Selenium
 • Developer to Software Architect
 • Programmer to API Developer
 • Python Novice to Pythonista
 • Web Programmer to Apprentice Programmer

Aspire Journeys for Business Skills

 • Virtual Work in the New Normal

Pobierz materiały informacyjne!

Blockchain

blockchain

Cloud

Data/ ML/ AI

DevOps

IT Ops

PM

Security

penetrationtester

Software Craftsmanship