Skillsoft Aspire Journeys

Głównym wyzwaniem przed którym stają dziś organizacje na całym świecie jest konieczność ciągłego podnoszenia umiejętności i poziomu wiedzy w ślad za gwałtownym rozwojem nowych technologii i zmian na globalnym rynku.
Stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji w IT od dawna jest już rzeczą oczywistą, a możliwość zapewnienia wsparcia specjalistom chcącym stale się rozwijać jest jedną z głównych kart przetargowych w walce o pracownika. Na rynku liczą się dziś ludzie, którzy posiadają konkretne kompetencje i zestaw umiejętności pozwalający im wykonywać zadania efektywnie, a nie Ci z najdłuższym stażem pracy. Bardziej niż kiedykolwiek w cenie jest umiejętność budowania ścieżki kariery dla profesjonalistów IT, którzy wciąż chcą się liczyć na rynku pracy.

Skillsoft Aspire Journey stanowi odpowiedź na pytanie, jakie szkolenia muszę ukończyć, aby być przygotowanym do mojej wymarzonej pracy. Spośród kilkuset kanałów tematycznych dostępnych na naszej platformie szkoleniowej nasi specjaliści wybrali te, które naszym zdaniem najlepiej wyposażą uczących się w narzędzia potrzebne do realizacji zadań w nowej roli.

Skillsoft Aspire Journey to zestawy szkoleń i ćwiczeń w języku angielskim ułożonych w logiczną całość, które metodycznie, krok po kroku pozwalają specjalistom przejść od poziomu podstawowego do wysokozaawansowanego. Każda ścieżka zawiera szkolenia, laboratoria wirtualne, video i książki, które pomogą uczącym się osiągnąć pożądane kompetencje poświadczone certyfikatem.


Aspire Journey Model

Cała ścieżka opiera się na 4-elementowym cyklu powtarzanym na kolejnych etapach nauki.

 1. Określenie kluczowych funkcji i wyzwań, z którymi musi poradzić sobie uczący się w chwili obecnej, jak i tymi, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć w nowej pracy.
 2. Przejście zaprojektowanych ścieżek w proponowanej kolejności, wykonanie ćwiczeń i zaliczenie testów.
 3. Przećwiczenie nowych umiejętności w kontrolowanym środowisku w oparciu o gotowe scenariusze działań. Laboratoria wirtualne Skillsoft
 4. Certyfikat – zaliczenie testu końcowego na poziomie co najmniej 70% i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie danego etapu nauki.

Analizując trendy opisujące zachowanie użytkowników na naszych platformach szkoleniowych i współpracując ściśle z klientami na całym świecie Skillsoft wyselekcjonował najlepsze materiały szkoleniowe i ułożył je w ustrukturalizowaną ścieżkę rozwoju. Ścieżki zawierają od około 30 do 90 godzin szkoleń, laboratoriów, baz pytań certyfikacyjnych i testów.

Do końca kwietnia 2020 roku ukażą się następujące ścieżki

 • Data Analyst to Data Scientist (dostępne)
 • ML Programmer to ML Architect (dostępne)
 • Application Developer to Blockchain Engineer (dostępne)
 • Python Novice to Pythonista (dostępne)
 • ML Architect to AI Developer (dostępne)
 • Enterprise Developer to Full Stack Developer (dostępne)
 • Enterprise Development to DevOps Engineer (dostępne)
 • Software Project Lead to Software Project Manager
 • Security Analyst to Security Architect
 • Network Security to CloudOps Security
 • Software Tester to DevOps Automated Tester
 • Programmer to Secure Agile Programmer
 • Penetration Tester to SecOps Engineer
 • Web Programmer to Apprentice Programmer
 • Data ML Engineer to AI Developer
 • Software Project Manager to Advanced Scrum Master
 • DevOps to Infrastructure CloudOps
 • Apprentice Programmer to Journeyman Developer
 • Journeyman Developer to Master Dev or Wizard

 

Pobierz materiały informacyjne!