Percipio Skillsoft Aspire Journeys

Głównym wyzwaniem przed którym stają dziś organizacje na całym świecie jest konieczność ciągłego podnoszenia umiejętności i poziomu wiedzy w ślad za gwałtownym rozwojem nowych technologii i zmian na globalnym rynku.
Stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji w IT od dawna jest już rzeczą oczywistą, a możliwość zapewnienia wsparcia specjalistom chcącym stale się rozwijać jest jedną z głównych kart przetargowych w walce o pracownika. Na rynku liczą się dziś ludzie, którzy posiadają konkretne kompetencje i zestaw umiejętności pozwalający im wykonywać zadania efektywnie, a nie Ci z najdłuższym stażem pracy. Bardziej niż kiedykolwiek w cenie jest umiejętność budowania ścieżki kariery dla profesjonalistów IT, którzy wciąż chcą się liczyć na rynku pracy.

Skillsoft Aspire Journey stanowi odpowiedź na pytanie, jakie szkolenia muszę ukończyć, aby być przygotowanym do mojej wymarzonej pracy. Spośród kilkuset kanałów tematycznych dostępnych na naszej platformie szkoleniowej nasi specjaliści wybrali te, które naszym zdaniem najlepiej wyposażą uczących się w narzędzia potrzebne do realizacji zadań w nowej roli.

Skillsoft Aspire Journey to zestawy szkoleń i ćwiczeń w języku angielskim ułożonych w logiczną całość, które metodycznie, krok po kroku pozwalają specjalistom przejść od poziomu podstawowego do wysokozaawansowanego. Każda ścieżka zawiera szkolenia, laboratoria wirtualne, video i książki, które pomogą uczącym się osiągnąć pożądane kompetencje poświadczone certyfikatem.


Aspire Journey Model

Cała ścieżka opiera się na 4-elementowym cyklu powtarzanym na kolejnych etapach nauki.

 1. Określenie kluczowych funkcji i wyzwań, z którymi musi poradzić sobie uczący się w chwili obecnej, jak i tymi, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć w nowej pracy.
 2. Przejście zaprojektowanych ścieżek w proponowanej kolejności, wykonanie ćwiczeń i zaliczenie testów.
 3. Przećwiczenie nowych umiejętności w kontrolowanym środowisku w oparciu o gotowe scenariusze działań. Laboratoria wirtualne Skillsoft
 4. Certyfikat – zaliczenie testu końcowego na poziomie co najmniej 70% i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie danego etapu nauki.

Analizując trendy opisujące zachowanie użytkowników na naszych platformach szkoleniowych i współpracując ściśle z klientami na całym świecie Skillsoft wyselekcjonował najlepsze materiały szkoleniowe i ułożył je w ustrukturalizowaną ścieżkę rozwoju. Ścieżki zawierają od około 30 do 90 godzin szkoleń, laboratoriów, baz pytań certyfikacyjnych i testów.

Do tej pory ukazały się następujące ścieżki w ramach kolekcji Tech & Dev Expert

Cloud

 • DevOps Engineer to Cloud Architect
 • Infrastructure Support Engineer to CloudOps Engineer
 • Load Balancing Multi and Hybrid Cloud Solutions
 • Network Security Programmer to CloudOps Security Architect

Data / ML / AI

 • AI Apprentice to AI Architect
 • Business Analyst to Data Analyst
 • Data Analyst with R
 • Data Analyst to Data Scientist
 • Data for Leaders and Decision-makers
 • Data Visualization Mastery
 • Essential Math for Data Science
 • Graph Analysis
 • ML Programmer to ML Architect

DevOps

 • Automated Testing with Selenium
 • Building Advanced Docker Skills
 • Building Advanced Kubernetes Skills
 • DevOps Engineer to Cloud Architect
 • Enterprise Developer to DevOps Engineer
 • Enterprise Developer to Full Stack Developer
 • Serverless Deployments for Developers
 • Performance Engineering Journey
 • Software Tester to DevOps Automated Tester

IT OPs

 • 5G Technologies and Practices
 • Network Admin to Site Reliability Engineer
 • OS Exploits

PM

 • Agile for Software Development
 • Software Project Analyst to Senior Software Project Manager
 • Software Project Lead to Advanced Scrum Master

Programming

 • Enriched Web Development with Angular 11
 • Go Programming Essentials
 • Javanista to Java Master
 • Java Novice to Javanista
 • Programmer to API Developer
 • Pythonista to Python Master
 • Python Novice to Pythonista
 • Web Programmer to Apprentice Programmer

Security

 • Network Security Specialist to CloudOps Security Architect
 • OS Exploits
 • Penetration Tester to SecOps Engineer
 • Programmer to Secure Agile Programmer
 • Security Analyst to Security Architect
 • Security Essentials for Decision-makers and Leaders
 • Security Threat Intelligence
 • Web App Vulnerability Analyst

Software Craftsmanship

 • Agile for Software Development
 • Application Developer to Blockchain Solutions Architect
 • Apprentice Developer to Journeyman Developer
 • Automated Testing with Selenium
 • Developer to Software Architect
 • Enterprise Developer to Full Stack Developer
 • Performance Engineering Journey
 • Serverless Deployments for Developers
 • Web App Vulnerability AnalystAgile For Software Development

Do tej pory ukazały się następujące ścieżki w ramach kolekcji Business Expert

Aspire Journeys for Business Skills

 • Beyond Status Quo: DEI and the Future of Work
 • Building Resilience in Your Personal and Professional Life
 • Content Marketing Manager Journey
 • Creating An Inclusive Culture Of Trust and Belonging
 • Customer Experience Manager Journey
 • Customer Service Representative Journey
 • Customer Success Manager Journey
 • Delighting Customers with Design Thinking
 • Finance for Non-Financial Professionals
 • Forging New Paths: Women's Advancement In Life and Work
 • Harnessing Disruption through Data Analytics
 • Human Resources Journey
 • Inspiring Engagement and Resilience
 • Marketing in the Digital World
 • Marketing Manager Journey
 • Operations Research Analyst Journey
 • Product Management Journey
 • Sales Manager Journey
 • Social Media Strategist Journey
 • Sustainability and Restoring Our Earth - Earth Day 2021
 • Training and Development Director Journey
 • Virtual Work in the New Normal

Aspire Journeys for Leadership

Leadership Essentials

 • Leadership Development Core Journey

Leadership Mindsets

 • Digital Visionary Mindset Journey
 • Innovation Mindset Journey

Leadership Transitions

 • First Time Manager Journey
 • Leader of Leaders Journey
 • Mid-Level Manager Journey

Pobierz materiały informacyjne!

Aspire Journeys for Technology & Developer

Cloud

 

Data/ ML/ AI

DevOps

IT Ops

 

PM

Programming

Security

penetrationtester

Software Craftsmanship

blockchain

Aspire Journeys for Business Skills

Aspire Journeys for Leadership

Leadership Essentials

Leadership Mindsets

Leadership Transitions